ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ที่ Aonang Hill Resorts @11/1

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ที่ Aonang Hill Resorts @11/1

ลูกค้า : บริษัท อ่าวนาง แอท 11.1 จำกัด

สถานที่ติดตั้ง : ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

รายละเอียด : ติดตั้งระบบโทรศัพท์ IPPBX ยี่ห้อ Grandstream จำนวน 4 สายนอก 60 สายใน สำหรับงานโรงแรง มีระบบตั้งเวลาปลุก

อุปกรณ์

  1. UCM6204 จำนวน 1 ตัว
  2. GXP6025 จำนวน 60 ตัว

 

แผนที่งาน

เพิ่มความคิดเห็น