Company

mnc-smallบริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใช้ตัวย่อในการเรียกว่า mnc เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 โดยผู้ก่อตั้งคือ คุณวุฒิพันธุ์ ออมชมภู และยังเป็น GM คนปัจจุบัน ในช่วงแรกของการทำธุรกิจได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบโทรศัพท์ในยุคนั้นที่เริ่มมีระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา เรียกว่า IPPBX โดยทางผู้ก่อตั้งมองว่าอนาคตอันไม่ไกลนี้จะมีการใช้งานระบบ IPPBX มากขึ้น จึงได้เริ่มนำเข้าระบบเพื่อให้บริการและติดตั้ง รวมถึง ขายปลีกให้กับลูกค้าที่สนใจนำไปศึกษาเรียนรู้และติดตั้งเองในยุคต้นๆ ซึ่งช่วงนั้นราคายังคงสูงอยู่ ยี่ห้อที่เริ่มทำตลาดคือ OpenVox, X100P, Grandstream เป็นต้น.

ในช่วง 2 – 3 ปีแรก บริษัทได้พัฒนาการให้บริการขายไปในส่วนของการทำระบบ คอลเซ็นเตอร์  In-House ทั้งรูปแบบ Inbound และ Outbound ให้กับลูกค้ามากมาย เช่น เชฟโรเลต, ลลิล พร็อพเพอร์ตี้, ธนชาต, กทม1555 เป็นต้น และยังได้บริการกลุ่มลูกค้าต่างๆเหล่านี้มาจนถึงปัจจุบัน.

ในช่วง 5 ปีหลังนี้ทางบริษัทมีเพิ่มสายงานบริการครอบคลุมถึง เว็บโฮสติ้ง โคโลเคชั่น ระบบเน็ตเวิร์คแลนภายใน และ ไวไฟ , ระบบกล้องวงจรปิด IP-Camera และยังมีงานพัฒนาโปรแกรมต่างๆทั้งบนเว็บแอพพลิเคชั่น และ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ.

ปัจจุบัน ทางบริษัท มีนโยบายมุ่งเน้นไปที่งานบริการ ทั้งลูกค้าเก่า,ลูกค้าใหม่ โดยการให้บริการดูแลระบบงาน ทั้งระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์ค เพื่อให้การทำงานราบรื่นตลอดระยะเวลาการดูแลของเรา.

ด้วยระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจสายนี้มา เรามีความเป็นมืออาชีพในงานของเรา และมันใจว่าจะสามารถดูแลลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ และลูกค้าในอนาคต ได้ดีตลอดไปอย่างแน่นอน…

มุ่งสู่บริการที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจคุณ

เอกสาร ภ.พ.20 บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ภพ20MNC-JPG-Color1000x717