ระบบโทรศัพท์ IVR อัตโนมัติด้วย Asterisk

แนวคิดในการสร้างระบบโทรศัพท์ขึ้นมาหนึ่งระบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในงานหนึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานผ่านระบบ IVR หรือระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ย่อมดีกว่าการให้พนักงานนั่งค่อยรับโทรศัพท์และทำรายการซ้ำๆ นี่คือส่วนหนึ่งของการตอบโจทย์นี้

คลิปนี้เป็นตัวอย่างการ สมัครสมาชิกอัตโนมัติและยกเลิกสมาชิกอัตโนมัติ ผ่านระบบ IVR ที่สามารถทำงานผ่านมือถือ โทรเข้ามายังระบบโทรศัพท์ที่ทำงานด้วย Asterisk มีการเขียน AGI สำหรับทำหน้าที่พิเศษเหล่านี้ และส่งข้อมูลผ่านไปยัง ฐานข้อมูลผ่าน web service และทำรายการตามกำหนด

ปล. จากคลิปนี้ทำรายการไม่ถูกต้องเพราะเบอร์นี้ไม่มีในฐานข้อมูล และระบบสั่งให้โอนสายไปที่หัวเครื่อง Operator แทน

ทางเรารับเขียนบริการอัตโนมัติต่างๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ สามารถติดต่อสอบถาม ปรึกษาการออกแบบการทำงานมาครับ 02-077-5965 , 080-603-9242

 

-บริการเขียนระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ IVR บน Asterisk

เพิ่มความคิดเห็น