FXO VoIP Gateway

 FXO VoIP Gateway

FXO FXS VoIP Gateway อุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล เช่น FXO แปลงสัญญาณจากสายโทรศัพท์บ้านธรรมดา ให้ใช้งานได้กับระบบโทรศัพท์ไอพี หรือ IP PBX, FXS แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก เช่นการแปลงสัญญาณจาก ระบบโทรศัพท์ไอพี หรือ IP PBX ให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องโทรศัพท์บ้านธรรมดาได้

รุ่นสินค้าเช่น Grandstream รุ่น GXW4104, GXW4108, OpenVox รุ่น GW1600V2, iAG804, iAG808

Grid List

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์