การลบ xorg ออกจาก Debian/Raspbian

บางครั้งการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ขนาดเล็กๆพวก บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กต่างๆ เช่น Raspberry Pi ต่างๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้งานพวก GUI หรือส่วนติดต่อกราฟฟิค เราก็สามารถถอนการตั้งตั้งออกได้ เพื่อคงเนื้อที่ของ SDCard หรือลดการใช้งาน RAM ลงได้เพื่อเอาไปใช้งานในส่วนที่จำเป็นกว่าแทน

สามารถใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

sudo apt-get remove --purge x11-common
sudo apt-get autoremove

เพิ่มความคิดเห็น